Velkommen til veilederen "Barn som voldsofre"

Stine Sofie Stiftelse har utarbeidet en veileder "Til deg som kjenner et barn som har vært utsatt for vold eller overgrep". Veilederen besvarer ulike spørsmål som kan oppstå som følge av voldshandlinger mot barn. Mange opplever at mangel på informasjon forsterker og forverrer opplevelsen. Derfor er det viktig for oss å gi fornærmede/pårørende og etterlatte tilgang til samlet informasjonskilde.
 
Veilederen ”Barn som voldsofre” er ment å fungere som et oppslagsverk som kan være med å avhjelpe praktiske og juridiske vanskeligheter i kjølvannet av ulike typer vold og overgrep mot barn. Her kan du blant annet lese om:
 
  • verktøy for å øke kompetansen hos de som arbeider med barn
  • hvem som kan hjelpe
  • hva som anses som kriminelle handlinger
  • hvordan rettssystemet fungerer hvis du ønsker å anmelde forholdet
  • hvilke overgrep gir rett til bistandsadvokat
  • hvilke erstatning og andre økonomiske stønader kan benyttes
  • hvilke muligheter barnet og barnets pårørende har for å bli hjulpet videre
[Les mer...]

Nyhetsfelt

Juridisk hjelp

Stine Sofies Stiftelse tilbyr råd og veiledning i saker hvor barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.
Les mer »   03.12.2010

Oppdatering av Veilederen

Nye kapitler lagt ut på nettsida.
Les mer »   26.03.2010

Rettssikkerhetsprisen 2009 tildelt Stiftelsen

Stine Sofies Stiftelse og Ada Sofie Austegard har blitt tildelt Norges Juristforbunds rettsikkerhetspris for 2009. Overrekkelsen fant sted på Juristforbundets årskonferanse 18. mars 2009.
Les mer »   18.03.2009

RSS